Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Üzletszabályok

Általános üzletszabályok 

1. Az olcsonmoss.hu domain néven működő Wash n’ Gold Shop ajánlói programja Alice WNG Gold kft. által (továbbiakban: WNG.) által működtetett önálló szabályzat szerint működő marketing rendszer. A rendszer tagjai (magán és jogi személyek) a WNG-vel állnak kapcsolatban. A WNG által működtetett Wash n’ Gold webshop ajánlói programja egy olyan egyszintű, unilevel típusú szponzorációs és képviselői rendszer, mely a Wash n’ Gold Shop-ban megvásárolható termékek, valamint hálózati marketing elven működő ajánlói programjának népszerűsítését hivatott szolgálni. 

2. A WNG hálózatába jelentkezőket tagoknak nevezzük. A tagok jogosultságot szerezhetnek további személyek az Wash n’ Gold Shop hálózatba történő beléptetésére, azaz szponzorálására. A hálózati tagok független természetes, ill. jogi személyek, akik saját nevükben, saját, ill. általuk megválasztott felhasználás céljával vásárolnak terméket. Sem jogi, sem adózási szempontból nem számítanak a WNG vagy a Wash n’ Gold shop munkavállalójának, ügynökének, üzlettársának. Önálló üzletet működtetnek, önálló tevékenységet folytatnak. A hálózati tag sem a WNG, sem az Wash n’ Gold Shop nevében nem járhat el, hivatalos vonatkozásban nem képviselheti azt. 

3. A hálózati tag, mint független tanácsadóként, vagy képviselőként jelölheti meg magát a Cég népszerűsítése kapcsán hirdetésekben, tájékoztatókon, weboldalon, esetleg hivatalos iraton, ill. bármely fel nem sorolt közzétételi esetben. 

4. A tagok vásárlásainak pontértékre történő átszámítása teszik lehetővé az általuk végzett tevékenységek és az elért eredmények jutalék formájában történő elszámolását az üzletszabályzatban leírtak szerint. A képviselői jutalék elszámolás behozott forgalom alapján történik. 

5. A hálózati tag az általa elért vásárlási csoportja alapján pénzügyi bevételre tehet szert, vagy vásárlási kedvezményben részesülhet. 
  
6. Bármely formában az Wash n’ Gold shop ajánlói hálózattal kapcsolatba hozható tevékenységből származó adó és járulékfizetési kötelezettség a hálózati tagot terheli.

7. WNG a Wash n’ Gold Shop ajánlói programjának független szerződő partnerének tekinti azt a jogi személyt, vagy 18. életévét betöltött természetes személyt, aki az www.olcsonmoss.hu  honlapon online regisztrálja magát a hálózatba, melyet hitelesítésével megerősít.
 Továbbá az a fő tekinthető teljes jogú hálózati tagnak, aki az üzletszabályzatot elfogadta és hálózati tevékenységét az abban foglaltak szerint végzi. 

8. A tag a regisztráció hitelesítésének pillanatától aktív  tagja a hálózatnak. Ezen aktív tag ezt követően újabb tagokat hívhat meg saját regisztrációs kódjával. Az általa szponzorált tagok kizárólag közvetlen alá kerülnek egy mélységig, (unilevel) végtelen szélességben. Az új hálózati tag az ő szponzorának közvetlen vonalába kerül. Meghívottak száma végtelen. Amennyiben valaki ajánló kód nélkül regisztrál, akkor a teljes hálózati struktúrában véletlenszerűen kerül elhelyezésre. 

9. Amennyiben a hálózati tag személyi állapotában változás áll be (pl. természetes személyből jogi személlyé válik), akkor annak bejelentését követően regisztráljuk a változást. A tag a hálózati struktúrában az eredeti helyét, azonosítóját a szponzora alatt megtartja. 

10. A valótlan nevek használata sem természetes, sem jogi személyek esetében nem alkalmazhatóak. Etikátlan és szerződésszegő magatartást folytat az a tag, vagy tagjelölt, aki valótlan adatokat szolgáltat. Tilos más, vagy fiktív személy megbízásából, illetve valótlan adatokkal tagi jogviszonyt létrehozni. 

11. A Wash n’ Gold Shop tagság a tag részéről indoklás nélkül megszüntethető, annak e-mailban történő bejelentésével. Újra regisztrálás létrejöhet a Vállalkozó hozzájárulásával, a regisztráció feltételeinek betartása mellett. A jogviszony létesítését a cég jogosult visszautasítani. 

12. Amennyiben a tag a Ptk.-ban meghatározottaktól eltérően kívánja hálózati tagságát örököltetni, vagy más személy részére kívánja átadni, akkor az erről szóló hivatalos kérelmet írásban kell a cég részére benyújtania. A kérelem jogszerűségét a WNG felülvizsgálja és ellenérdekeltség megtartása mellett a döntési jog kizárólagosságát fenntartja.

13. A Wash n’ Gold tag tagságát a WNG megszüntetheti, ha közvetett vagy közvetlen kárt okoz a cégnek, vagy a hálózatnak, továbbá ha a tag tevékenységében, magatartásában az Üzletszabályzatban foglaltakat súlyosan megsérti. 

14. A webáruházon keresztül a hálózati tag vásárolni tud a saját nevében. Az aktív tagoknak rendelkezésre áll saját webirodájuk, melyben vásárlásaikról, hálózatuk struktúrájáról, csoportforgalmukról, aktuális jutalékuk összegéről tájékozódhatnak. A webirodában adataik változását is rögzíthetik, valamint ajánlói e-mail-eket küldhetnek. 

15. A hálózati tag által megadott adatok valódiságáért a tag felel. A változást köteles bejelenteni. A helytelen adatokból származó károkért a WNG felelősséget nem vállal. Etika és üzletpolitika 

16. Minden regisztrált hálózati tagnak ismernie kell, és be kell tartania az Wash n’ Gold Shop üzlet szabályzatában foglaltakat. 

17. Az Wash n’ Gold Shop ajánlói program tagjának elsősorban a termékek és a marketingrendszer ajánlása, népszerűsítése az elsődleges feladata. A termék értékesítését, a hálózatot működtető WNG végzi. Az új tagok tájékoztatása során a webáruházban történő vásárlás lehetőségéről és az ajánlói programban való részvétel lehetőségéről kell információt átadni, nem pedig a terméket értékesíteni. A hálózati munka eredményessége a meggyőzésen, a kommunikáción és a képviselt magatartás megtanításán, annak másolhatóságán múlik, nem pedig az értékesített termékek mennyiségén. 

18. Nem megengedett a termékekről, azok hatásairól, sem szóban, sem írott formában valótlant állítani. 

19. A webáruház és az ajánlói program reklámozása, csak a vonatkozó törvények betartásával és a WNG jó hírét nem veszélyeztető módon végezhető. Az Wash n’ Gold Shop ajánlói tagság felhasználása bármely más üzleti lehetőség, tevékenység illetve termék népszerűsítésére vagy terjesztésére a WNG engedélye nélkül szigorúan tilos. Az etikai és üzletpolitikai követelményeket be nem tartó hálózati tag tagsági jogviszonyát a WNG-nak joga van indoklás nélkül megszüntetni. 

20. A Wash n’ Gold Shop bármikor felülvizsgálhatja teljes Marketing Tervét, valamint Üzletszabályzatát, bármikor joga van annak korszerűsítésére, módosítására, vagy kiegészítésére. A cég az esetleges változásokat a honlapon közzé teszi, így a tagnak lehetősége van azokat figyelemmel kísérni. Más egyéb módon nem köteles értesíteni a tagot az esetleges változásokról, de igyekszik megtenni azt.

21. Tagok saját vásárlásaikkal gyűjtik hűségpontjukat, amivel magasabb jutalék jogot képeznek maguknak.

A gyűjtött hűségpontok következőképpen csoportosítja tagokat:

0 - 99  hűségpont között   - vásárló csoport –  2,5%  jutalék a hozott forgalomból
100 - 199  hűségpont között  – törzsvásárló csoport –  5% jutalék a hozott forgalomból
200 -   hűségpont felett  – viszonteladó csoport –  10%  jutalék a hozott forgalomból

22.Saját hűségpont nem törlődik, hónapról hónapra továbbvihető. Bármennyi idő a rendelkezésre áll gyűjtésére. Hűség pontok bármikor levásárolhatóak, ebben az esetben a levásárolt pontok értelem szerint törlődnek és a tag, vissza esik az aktuális pontokkal megegyező vásárlási csoportba.

23. A vásárlói csoport növekedése unilevel hálózatra épül. Minden szinten korlátlan a regisztrálható tagok létszáma. 

24. Az aktuális jutalék összege, mindig az egyéni hűségpont, és a tag alatt első szinten levők vásárlási összegétől függ. (tényleges, megtörtént, már kifizetett vásárlások számítanak) Mivel a vásárlások összege eltérő - hogy a jutalékok pontosan és egyszerűen követhetők legyenek - bevezetésre került az úgynevezett "pontérték". Minden a webáruházban megtalálható termék rendelkezik pontértékkel, ezek a hűségpontok.  

25. A jutalék jóváírás nincs taglétszámhoz kötve. 

26.
  A tagok nem alkalmazottai a WNG-nek, így a felvett jutalék utáni adózást maguk végzik. Levásárlás esetén nem adóköteles a jutalék. A webirodában feltüntetett jutalék mindig bruttó.
A jutalék felvételére a jutalékképződés napjától van lehetősége minden jogosultnak.

27. Az ajánlói programban résztvevő tag jutalékának összege számla ellenében kerül kifizetésre. A számla tartalmának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. A számlának továbbá tartalmaznia kell a jutalék ellenében végzett szolgáltatás megnevezését (SZJ 74.87.) “Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás”, vagy “SZJ 74.87. üzleti szolgáltatás”. A számlát kibocsátó egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványában szerepelnie kell a 8299 (Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás) szakmakódnak. A gazdasági társaság tevékenységi körének tartalmaznia kell a TEÁOR 8299 (Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás) tevékenységet. Az első jutalék kifizetésnél a tevékenységi kört tartalmazó okirat másolatát csatolni kell a számla mellé. 
A kifizetett jutalékokat a Vállalkozó költségként számolja el.

 Wash N' Gold Webshop 2019.®